Beleidsregels Circussen Valkenburg

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Beleidsregels Circussen Valkenburg

Overwegende dat jaarlijks om praktische en juridische redenen slechts een beperkt aantal verzoeken voor het geven van circusvoorstelling kan worden gehonoreerd en dat de selectie van de toe te laten circussen ten behoeve van de objectiviteit dient te geschieden aan de hand van nadere te bepalen algemeen geldende regels, zijn er beleidsregels opgesteld.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens