Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Zoektocht naar nieuwe invulling Polfermolen wordt voortgezet

Streven naar behoud van zo veel mogelijk van de huidige maatschappelijke voorzieningen.

De gemeenteraad heeft in juli vorig jaar besloten om uiterlijk vanaf 1 januari 2021 de Polfermolen te sluiten om zo een bezuiniging van 1,2 miljoen euro op de jaarlijkse kosten te realiseren. Tot 1 januari 2019 wordt aan marktpartijen de ruimte geboden om een businesscase te ontwikkelen, waardoor het gebouw en liefst ook zo veel mogelijk van de huidige maatschappelijke voorzieningen behouden kunnen blijven.

Gezondheidscentrum

Tot eind november 2017 is hierover exclusief gesproken met initiatiefnemers die een gezondheidscentrum in de Polfermolen wilden vestigen. Een combinatie van diverse functies zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen en verloskundigen. Helaas hebben de initiatiefnemers de gemeente laten weten dat het initiatief geen doorgang kan vinden omdat op dit moment de betreffende zorgverleners nog niet op één lijn zitten.

Brede oriëntatie marktpartijen

Dit betekent dat de gemeente opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe invulling voor de Polfermolen. Daarbij is de wens dat zoveel mogelijk maatschappelijke functies behouden kunnen blijven. De gemeente zal zich breed oriënteren bij marktpartijen. Die oriëntatie beperkt zich niet tot een bepaald type marktpartij (b.v. exploitanten van sportaccommodaties), maar de oriëntatie zal breed plaatsvinden binnen de sectoren sport, bewegen, vrije tijd, recreatie, vastgoed en zorg. Binnen die sectoren worden zowel exploitanten, maar ook ontwikkelaars en vastgoedbeleggers uitgenodigd om met een visie of ideeën te komen.

Eind 2018 duidelijkheid over toekomst

Na de oriëntatie op de markt krijgt de gemeente zicht op de kansrijke ontwikkelrichtingen voor de toekomstige invulling van de Polfermolen. Wanneer zich interessante en passende initiatieven aandienen, zal de gemeente met deze partijen verder praten. De planning is de oriëntatie op de markt voor de zomer gereed te hebben, zodat na de zomer concreet verder gesproken kan worden met de geselecteerde marktpartijen. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar duidelijkheid ontstaat over de toekomst van de Polfermolen.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.