Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Sportakkoord Heuvelland in Beweging

Op initiatief van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul is een regionaal sportakkoord opgesteld.

Het resultaat van die samenwerking is vastgelegd in het regionaal Sportakkoord Heuvelland in beweging.

In de regio  liggen op het gebied van sport vergelijkbare kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Gemeenten en lokale partners op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en zorg en welzijn zijn met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens bijeenkomsten, per e-mail en in persoonlijke gesprekken hebben scholen, verenigingen, zorg- en gezondheidspartners en alle andere lokale sport- en beweegpartners ideeën en suggesties geleverd voor het sportakkoord. Vervolgens is er gezamenlijk invulling gegeven aan dromen en ambities, kansen en uitdagingen en concrete activiteiten. Dit alles om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen onder het motto “een leven lang sport en bewegen”. Op basis van alle verzamelde gegevens tijdens de bijeenkomsten en gesprekken zijn de handen ineen geslagen om te komen tot een regionale invulling van het sportakkoord Heuvelland in beweging.

Door de samenwerking kan er een versterking van de ambities, mogelijkheden, kansen en uitvoering gaan plaatsvinden om daar de lokale sport- en beweegpartners van te laten profiteren. Het sportakkoord wordt nu door 70 partners uit de drie gemeenten ondertekend. Het staat open voor andere regiogemeenten en instellingen of organisaties die een toegevoegde waarde zien in deze samenwerking en daar een versterkende bijdrage aan willen leveren om zich aan te sluiten bij dit regionale initiatief.

Medio september 2020 zal er, onder voorbehoud van maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, een feestelijke ondertekening door alle partners plaatsvinden. Dit sluit direct aan bij de aftrap  van een hopelijk nieuw, mooi en actief sportseizoen.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.