Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Resultaten bewonersonderzoek toerisme Maastricht - Heuvelland

Positieve beleving toerisme in Limburg.

Jaarlijks komen ongeveer 3,5 miljoen meerdaagse gasten naar Limburg om een unieke vakantiebeleving te vervaren. Voor die beleving zorgen onder andere de toeristische ondernemers, de mooie omgeving, maar vooral ook de Limburgers zelf. Zij vormen het DNA van de toeristische bestemming Limburg en zijn de belangrijkste ambassadeurs.

Bewonersonderzoek toerisme Zuid-Limburg

Om op objectieve wijze vast te stellen of inwoners toerisme in hun gemeente steunen en hoe zij de positieve en negatieve effecten van toerisme ervaren, heeft de Provincie Limburg opdracht gegeven aan Toerisme Vlaanderen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren in de regio Maastricht-Heuvelland. Dit in samenwerking met de gemeenten Maastricht-Heuvelland (Maastricht, Vaals, Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem). Toerisme Vlaanderen heeft hiervoor een onderzoeksmethodiek ontwikkeld en uitgevoerd in de vijf Vlaamse kuststeden. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online-enquête onder inwoners van Maastricht en het Heuvelland.

Resultaten onderzoek Maastricht-Heuvelland

De resultaten van het onderzoek onder inwoners van Maastricht-Heuvelland laten zien dat het merendeel van de inwoners (6 op 10) het toerisme in hun gemeente steunt en inwoners willen dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. Men ziet het economisch belang van het toerisme voor de regio en het feit dat er geïnvesteerd wordt in toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente. Het ontvangen van toeristen maakt inwoners bovendien trots, waardoor zij ambassadeurs zijn die toeristen graag helpen. Op deze wijze dragen zij bij aan een positieve vakantiebeleving van de gasten. Uit de resultaten blijkt echter ook dat in enkele gemeenten de steun van inwoners voor toerisme iets minder is dan in de andere gemeenten, omdat daar de negatieve impact van het toerisme op de leefbaarheid het meest gevoeld wordt. Dit speelt vooral in de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Dit is een belangrijk signaal. Voorkomen dient te worden dat het negatieve sentiment de overhand gaat krijgen en inwoners zich afkeren van het toerisme.

Specifieke resultaten voor Valkenburg aan de Geul

Het is duidelijk dat een meerderheid van de inwoners in Valkenburg aan de Geul toerisme steunt, er de voordelen van ziet (zoals werkgelegenheid en een hoog voorzieningenniveau in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeente) en dat de populariteit van hun gemeente hen zelfs trots maakt. Anderzijds zien we tekenen van overlast bij een deel van de inwoners en mag geconcludeerd worden dat dit meer het geval is in Valkenburg aan de Geul dan in de meeste andere gemeenten in het zuiden van Limburg. De groep die écht tegen toerisme is gekant, is vandaag de dag ‘slechts’ 10%. En 1 op 3 heeft een neutrale houding. De helft van de Valkenburgers is immers in zijn comfort beperkt door toerisme. 1 op de 4 heeft zelfs dagelijks last. Deze signalen mogen we niet negeren. Bijna 1 op 10 inwoners zou de gemeente verlaten door de nadelige gevolgen van toerisme (indien ze de vrije keuze en middelen hadden).

Ambitie College van B&W

Het is onze ambitie om met keuzes voor ontwikkelingen en voor beleid deze groep inwoners in de toekomst kleiner te laten worden en tegelijkertijd de groep inwoners die toerisme steunt te vergroten. Immers, een succesvol beleid voor vrijetijdseconomie draagt bij aan het imago van de gemeente, bevordert de lokale economie en de leefbaarheid. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn ‘gedrag in het verkeer’, ‘evenementen’ en ‘betrokkenheid’. Voor wat betreft de eerste twee aandachtsgebieden zullen de uitkomsten van het bewonersonderzoek betrokken worden bij het nieuw op te stellen beleid. Ook zal onderzocht worden welke afspraken in regionaal verband gemaakt kunnen worden. Voor wat betreft ‘betrokkenheid’ is bij het opstellen van het hotelbeleid al specifiek gekeken naar de vraag hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij toerisme. Dit zien wij in een bredere context als belangrijk aandachtspunt.

Resumerend kan gesteld worden dat een aantal aanbevelingen al eerder door onze gemeente zijn opgepakt, omdat het al bekend was. Zo wordt regionaal een project opgestart dat aandacht geeft aan de invulling van ‘gastschap’ en is onderzocht op welke wijze overlast van bussen (met name tijdens de kerstperiode en grote evenementen) teruggebracht kan worden door het aanleggen van een overloopparkeerplaats.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.