Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Gezamenlijke aanpak betaalbare woningen voor alle doelgroepen

Prestatieafspraken met woningcorporaties.

De drie woningcorporaties en huurderorganisaties in Valkenburg aan de Geul tekenden dinsdag 10 december gezamenlijk prestatieafspraken met de gemeente. In deze prestatieafspraken leggen zij vast hoe zij in de komende jaren willen samenwerken en welke inspanningen zij doen om samen te werken op het gebied van volkshuisvesting. Daarbij is het beschikbaar zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen speerpunt.

Aangenaam wonen en leven

Het is de vierde keer dat jaarlijks prestatieafspraken worden gemaakt, “om het wonen en leven in onze gemeente voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken”, aldus wethouder Carlo Vankan. De samenwerkende partijen hebben voor komend jaar afspraken gemaakt over de volgende thema’s:

  • Woningvoorraad en vastgoedontwikkelingen 2020
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor diverse doelgroepen
  • Realiseren van een duurzame sociale huurwoningvoorraad
  • Urgente doelgroepen, wonen met zorg en ouderenhuisvesting
  • Leefbaarheid en integrale wijkaanpak

Grotere rol voor sociaal domein

De samenwerkende partijen streven naar voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Valkenburg aan de Geul. Dat kan worden bereikt door concrete vastgoedontwikkelingen, zoals sloop, verkoop of nieuwbouw. Maar bijvoorbeeld ook het verduurzamen van een woning draagt, via een lagere energierekening, bij aan de betaalbaarheid. De prestatieafspraken gaan verder dan het maken van afspraken over nieuwbouw, slopen, renoveren en isoleren. Het sociale domein speelt een steeds belangrijkere rol: inkomenseffecten, betalingsproblemen, verwarde personen, zorg vragende personen, leefbaarheid en inburgering, spelen in toenemende mate een rol bij het maken van prestatieafspraken.

Woonvisie

Bij de uitvoering van de prestatieafspraken 2020 handelen de partijen in de geest van de lokale woonvisie, die op 9 december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Carlo Vankan: “Eén van de acties die op korte termijn wordt uitgevoerd is om samen de mogelijkheden naar betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen in de kernen te onderzoeken. Daarbij bekijken we ook  of woningcorporaties geïnteresseerd zijn die op dit moment nog niet werkzaam zijn in Valkenburg aan de Geul.”

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.