Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

College presenteert duurzaam sluitende begroting

Lasten voor inwoners blijven vrijwel gelijk.

Het college van B en W heeft de Ontwerpbegroting 2020 - 2023 gepresenteerd. In de begroting van komend jaar bedragen zowel de inkomsten als de uitgaven € 51 miljoen.  De vooruitzichten zijn aanzienlijk gunstiger dan aanvankelijk in de Kadernota in het voorjaar werd verondersteld. Daardoor is er sprake van een duurzaam sluitende begroting. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bezuinigingen zoals deze in het verleden zijn vastgesteld, met name ook de herontwikkelingsplannen voor de Polfermolen, met een besparing van € 1,2 miljoen op jaarbasis, worden gerealiseerd.

Investeren in leefbaarheid

De gunstigere vooruitzichten zijn er met name door besparingen op de bedrijfsvoering, stijgende toeristische inkomsten en hogere bijdragen van het Rijk. De begroting is de komende jaren duurzaam sluitend, maar er is op dit moment geen ruimte voor nieuw beleid. Toch zijn er nog enkele grote investeringsprojecten de komende jaren gepland, waarvoor de Raad in het verleden al in totaal 26 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld / gereserveerd. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van het kindcentrum in Berg, investeringen in het rioolstelsel, de reconstructie van de Valkenburgerstraat en het voormalig Leeuwterrein / Par’Course.

In de begroting wordt vooralsnog uitgegaan van een tekort van € 200.000 in het Sociaal Domein. Wanneer echter het Rijk haar plannen doorzet om het extra budget voor Jeugdhulp structureel te verhogen, dan wordt ook dit tekort in het Sociaal Domein weggewerkt. Om belangrijke en strategische ontwikkelingen in de toekomst te waarborgen wordt voorgesteld om vanuit het overschot toeristische inkomsten jaarlijks een bedrag toe te voegen in een revolverend fonds. 

Lasten vrijwel gelijk

De woonlasten voor inwoners blijven het komende jaar vrijwel gelijk: de onroerend zaakbelasting stijgt met gemiddeld 3% en de rioolheffing met 1,5 %. De afvalstoffenheffing blijft daarmee op hetzelfde zeer lage niveau als voorgaande jaren. Ook voor ondernemers zullen de lokale belastingen nauwelijks stijgen: met uitzondering van de reguliere indexering van 1,5% op de precariobelasting blijven de toeristische heffingen gelijk.

Raad aan zet

De gemeenteraadsvergadering vindt plaats op dinsdag 5 november. De gemeenteraad debatteert dan over de ontwerpbegroting en neemt hierover vervolgens een besluit.

Bekijk de ontwerpbegroting 2020-2023.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.