Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Coalitie van CDA en de lokale partijen AB (Algemeen Belang) en PGP (Progressieve Groene Partij)

De drie partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

De drie partijen, te weten AB, CDA en PGP hebben na verdiepende gesprekken besloten om samen te gaan werken aan het coalitieakkoord voor Valkenburg aan de Geul voor de raadsperiode 2018-2022.

In dit coalitieakkoord zullen onder meer de volgende zaken worden opgenomen;

Duurzaamheid en klimaatverandering, zelfsturing en communicatie met de inwoners, aandacht voor alle kernen voor wat betreft voorzieningen, wegbeheer/onderhoud van de openbare ruimte, krimp/vergrijzing, mobiliteit/parkeerbeleid en een verdere uitwerking van de wijkkantonnier. Ook de Polfermolen, het evenementen- en horecabeleid en de ontwikkelingen van het middelbaar onderwijs zullen aan bod komen.

De beoogde wethouders die samen met de betrokken raadsfracties aan dit coalitieakkoord verder vorm zullen gaan geven zijn namens AB Carlo Vankan (47) portefeuille Fysiek Domein/locoburgemeester, namens het CDA Claudia Bisschops (40) portefeuille Toerisme en Economie/Financiën en namens de PGP Remy Meijers (48) portefeuille Duurzaamheid/Sociaal Domein.

Namens AB, B. Dauven (formateur)
Namens CDA, F. Erens
Namens PGP, R. Meijers

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.