Uitstel van betaling precariobelasting 2020

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Uitstel van betaling precariobelasting 2020

Precariobelasting wordt geheven voor het “hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond”. Dit kan gaan om terrassen van horecagelegenheden, maar ook andere voorwerpen. Voor deze belasting wordt vooralsnog uitstel verleend. Er worden geen invorderingstrajecten opgestart in deze periode en dus ook geen deurwaarders ingezet. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden dat de gemeente  reeds door ondernemers betaalde bedragen (over 2020) op verzoek terugbetaalt.

Dit verzoek kunt u sturen aan info@valkenburg.nl o.v.v. terugbetaling precariobelasting 2020. In beginsel blijft de betalingsverplichting bestaan, uiteraard voor zover dit  achteraf billijk blijkt. Na afloop van de crisis, in ieder geval voor het einde van het jaar, wordt beoordeeld in hoeverre er sprake kan zijn van ontheffing. 

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.