Extra steun voor Valkenburgse ondernemers en verenigingen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Extra steun voor Valkenburgse ondernemers en verenigingen

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil ondernemers, verenigingen en instellingen een aantal financiële ondersteunende maatregelen bieden. Het college heeft hiertoe een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover binnenkort een besluit. 

Kwijtschelding huren en pachten van gemeentelijke eigendommen 

De gemeente bezit diverse eigendommen waarvoor huur of pacht aan ondernemers, verengingen en instellingen wordt gevraagd. Om deze gebruikers tegemoet te komen wordt voorgesteld om de huren en pachten van gemeentelijke eigendommen in de periode van maart tot en met augustus kwijt te schelden.

Kwijtschelding diverse lokale heffingen voor ondernemers

Om de financiële lastendruk voor de ondernemers in onze gemeente te verminderen wordt voorgesteld om enkele gemeentelijke belastingen en heffingen kwijt te schelden. Concreet gaat het om:

  • Geen precariobelasting van 1 januari 2020 tot 1 september 2020. Ook niet voor tijdelijke uitbreiding van terrassen.
  • Geen reclamebelasting over het hele jaar 2020.
  • Geen leges voor afgelaste evenementen als gevolg van de Corona-maatregelen.
  • Minder leges voor evenementen die wel doorgaan maar met minder bezoekers.

Financiering ‘BiZ – projecten’

Een aantal projecten die vanuit de BIZ opgestart en gefinancierd zouden worden, worden nu door de gemeente gefinancierd. Het gaat hierbij om een bijdrage aan Visit Zuid Limburg, kosten voor marketing en promotie, de bijdrage aan Kerststad en het bloemenproject. De totale kosten hiervoor bedragen 147.000 euro. Tevens is dan het voorstel om de ingangsdatum voor de BiZ heffing uit te stellen naar 1 januari 2021.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.