Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 Valkenburg aan de Geul

In dit nieuwe Integrale Veiligheidsplan beschrijven wordt de koers op het veiligheidsterrein in de periode 2018-2021 beschreven. Er wordt aangegeven waar de focus ligt, hoe er ‘integraal’ aan wordt gewerkt, met welke partners en met welke doelen. De nota beschrijft hoofdlijnen van de aanpak. De concrete inzet in de eerste twee jaren wordt beschreven in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2018-2019.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens