Overlijden, aangifte

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Voor het aangifte doen van het overlijden van een persoon dient u een afspraak te maken. 

Afspraak maken


Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

  • Overlijdt iemand in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als iemand tijdens een reis binnen Nederland komt te overlijden, geldt de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat als de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
  • De burgerlijke stand die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de laatste woonplaats van de overledene.
  • Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag op te sturen.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Uitstel van begraven of crematie

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de vijfde dag na het overlijden plaats kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld als de vijfde dag in een weekeinde en/of op een feestdag valt of op grond van familieomstandigheden. In principe dient u een vergunning voor uitstel van begraven of crematie vóór de vijfde dag na het overlijden aan te vragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene momenteel verblijft.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

melden van overlijden; aangifte van sterfgeval; sterven; dood; dood gaan; overledene; overlijdensaangifte

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens