Opvragen persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wie krijgt er informatie?

De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens uit de BRP vraagt.

Overheidsinstellingen

De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Organisaties met een wettelijke taak

De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

Organisaties met een publiek doel

De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijk, niet-commercieel belang hebt.
  • U krijgt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bent u als particulier op zoek naar gegevens uit de BRP? Vraag de gegevens van een persoon op bij de gemeente. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt. De persoon die u zoekt moet hiervoor toestemming geven.

Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

bevolkingsregister; persoonsregister; gemeenteregister; gemeentelijke administratie; NAW-gegevens; gemeentelijk register; bevolkingsadministratie; persoonsgegevens; persoonlijke gegevens; burgelijkestand; burgerlijke stand; burgelijke stand; persoonsinformatie; persoonsgegevens; gegevensverstrekking; informatieverstrekking; informatieverzoek; verstrekken informatie; gba-inzagerecht; gba-uittreksel; verplichte derde; vrije derde; brp; gba; Wet brp;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens