Ontkenning vaderschap door moeder

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn:

  • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind
  • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U legt de verklaring af bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geboorteakte kind
  • overlijdensakte vader
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen het huwelijk het vaderschap ontkennen is moeilijker. Dat kan alleen als u bewijst dat uw echtgenoot niet de biologische vader is. Ook uw echtgenoot kan er belang bij hebben dat hij niet de vader is. Komt de vader erachter dat hij niet de biologische vader is, dan kan hij binnen een jaar na de ontdekking zijn vaderschap ontkennen. Een kind dat erachter komt dat een ander de biologische vader is, kan tot 3 jaar na het ontdekken het vaderschap ontkennen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de ontkenning van het vaderschap zijn geen kosten verbonden.
Een afschrift van de akte van ontkenning is niet gratis.

U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

ontkenning vaderschap van kind; wijziging registratie vaderschap; geboorte kind; overlijden; vaderschapsontkenning verklaring; ontkenning; gba; brp; Wet brp; vaderschap;

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens