Teamleider Begroting en Jaarrekening

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul op zoek naar een Teamleider Begroting en Jaarrekening. Valkenburg aan de Geul is een dynamische gemeente met grote naamsbekendheid. Een gemeente waar stadse vraagstukken spelen en bijzondere evenementen plaatsvinden. Een toeristische trekpleister voor zowel dagjesmensen als mensen die voor een langdurig verblijf kiezen in een van de vele accommodaties. Een gemeente klein van omvang, maar groots in haar ambities.

Valkenburg aan de Geul: gemeente en organisatie

Valkenburg aan de Geul: een middeleeuws stadje en authentieke dorpen in het cultuurhistorische Heuvelland van Limburg. De naam van de gemeente verwijst naar de hoofdplaats Valkenburg en de rivier de Geul, die min of meer van oost naar west door de gemeente stroomt.

De gemeente bestaat uit de kernen: Berg, Broekhem, Geulhem, Houthem, Oud-Valkenburg, Schin op Geul, Schoonbron, Sibbe, Sint Gerlach, Strabeek, Strucht, Terblijt, Valkenburg, Vilt, Walem en IJzeren en heeft een directe aansluiting op de autosnelweg Maastricht-Heerlen. Verder beschikken zij over NS-stations in de kernen Valkenburg, Houthem en Schin op Geul.  De gemeente telt 16.475 inwoners en heeft een oppervlakte van 3690 hectare.

Een kleine organisatie met gedreven medewerkers (100). Een platte organisatie met een directie en teamleiders. De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Er is een informele sfeer, je loopt makkelijk bij elkaar binnen. De medewerkers zijn trots op datgene wat zij met elkaar bereiken. Elk team heeft een teamleider en ressorteert onder de directeur of de gemeentesecretaris. Het team Begroting en Jaarrekening valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris.

De directie vormt samen met de teamleiders het Concern Management Team (CMT).

Kerncompetenties van de organisatie: Integriteit, Passie, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid en Samenwerken.

Team Begroting en Jaarrekening

Het team speelt een cruciale rol in de ondersteuning van College, Directie en Management. Het team is de spin in het web op het terrein van gemeentelijke financiën in de breedste zin van het woord. Het team bestaat uit vijf personen, inclusief de teamleider.

Het team kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en staat voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie en voor de vernieuwing van de onderliggende processen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opstellen van begroting en jaarrekening.

Het team adviseert de Raad, het Gemeentebestuur, de Directie en het Management over het financieel beleid. Daar waar nodig worden de daarbij behorende processen uitgevoerd, geregisseerd en ondersteund. Het team zorgt voor bedrijfseconomische analyses aan de hand en op basis waarvan politieke besluitvorming plaatsvindt. Tevens speelt het team een belangrijke rol in de (financiële) sturing op de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Functie-eisen

  • WO werk- en denkniveau financieel-economische richting
  • Tenminste 3 jaar ervaring binnen het financiële werkveld van een gemeente
  • Ervaring met gemeentelijke organisaties en de processen binnen een gemeente
  • Actuele en brede kennis van het werkveld

Wat ga je doen?

Leidinggevende van het team

Als teamleider stuur je het team aan. Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van het team.

Je bent enerzijds coachend en ondersteunend; anderzijds ben je gezaghebbend, grenzen stellend en besluitvaardig. Je bent in staat het beste in het team naar boven te halen.

Dit bereik je door medewerkers te motiveren en te coachen en er voor hen te zijn. Je coördineert, plant en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van de uit te voeren taken, lost knelpunten op en bent verantwoordelijk voor het toedelen van taken.

e levert een inhoudelijke bijdrage aan verbetervoorstellen en draagt zorg voor de complexe taken in het team. Je bent tevens ook een stabiele factor en sparringpartner voor bestuur, directie en management.

Lid van het CMT

Als lid van het CMT breng je jouw kennis en ervaring op het terrein van financiën in en lever je een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

Inhoudelijk senior-adviseur en concerncontroller

Je bent op financieel gebied gelijkwaardig gesprekspartner voor Bestuur, Directie en Management. Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving en kunt omgaan met belangentegenstellingen en een veranderende maatschappelijke omgeving. Door je professionele instelling ben je in staat om je collega’s en klanten op een manier te ondersteunen die bij hen past.

Je houdt je actief bezig met ontwikkelen van de gemeentelijke financiële functie, zowel t.a.v. administratieve processen als t.a.v. politiek-bestuurlijke advisering inzake financiële issues en strategieën. Hierbij zorg je vanzelfsprekend dat je op de hoogte bent van de laatste relevante maatschappelijke- en vakmatige ontwikkelingen. Je bent een stevige persoonlijkheid. Je beschikt over uitstekende communicatieve en verandermanagement vaardigheden.

Je bent tevens de concerncontroller van de gemeentelijke organisatie en verantwoordelijk voor het goed uitlijnen van het P&C- cyclus. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de noodzakelijke interne controlles, onderhoudt het contact met de accountant en de auditcommissie. In je rol als controller rapporteer je rechtstreeks aan het College en de directie.

Persoonlijk profiel

Wij zijn op zoek naar een inhoudelijk deskundige, met ervaring in het coördineren van taken en werkzaamheden.

Een daadkrachtige, charismatische en besluitvaardige collega, die structuur aanbrengt en een extra impuls kan geven aan de ontwikkeling van het team en de organisatie.

Hierbij heb je een dienstverlenende houding ten opzichte van de organisatie. Je bent sterk in het organiseren, plannen en het eventueel bijsturen hiervan. Iemand met een scherp oog voor de taakvolwassenheid van de medewerker en zijn of haar ontwikkelpunten, waarbij je ook kijkt naar wat de organisatie van het team nodig heeft. Je hebt organisatorisch inzicht, kunt werkprocessen doorzien en vertalen naar concreet gedrag, richtlijnen, processen en programma’s. Je bent in staat buiten de kaders van het team en de gemeente te kijken en te adviseren en daarnaast ben je politiek- en omgevingssensitief, integer en kunt snel schakelen.

Geboden wordt:

Werken in een dynamische omgeving met veel ruimte voor het invullen van je functie. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.520,- bruto per maand (functieschaal 12; salarispeil 1 januari 2018) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast wordt een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05 %) aangeboden. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en bepaalt zelf wat het beste past bij je persoonlijke wensen.

Geïnteresseerd?

Herken jij je in het profiel? Reageer dan voor vrijdag 23 augustus 2019 en upload jouw cv met motivatiebrief naar onze website via: http://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil je meer weten bel dan met Carelien Liebrecht, 073- 7370115 of 06- 21297633.

De voorselectiegesprekken met Carelien vinden plaats op 28 en 29 augustus 2019 in ons kantoor te Born. In verband met de zomervakantie kan op verzoek een ander moment worden gezocht voor het gesprek.

De gesprekken in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn gepland op 11 september (eerste ronde) en 16 september 2019 (tweede ronde).            

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens