College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt de voorstellen voor de gemeenteraad voor en zorgt voor de uitvoering. Daarnaast voert het college een aantal wetten en verordeningen uit.
 

dr. J.J. Schrijen

Schrijen
contactgegevens en taken dr. J.J. Schrijen
FunctieBurgemeester
AdresPostbus 998
6300AZ  Valkenburg
E-mailadresinfo@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Communicatie en PR
 • Openbare Orde en Veiligheid, Leefbaarheid en Zelfsturing (proces)
 • Brandweer/ Politie/ Openbare Orde
 • Personeel en Organisatie
 • Strategische Agenda/Projecten
 • Toezicht en Handhaving
 • Dienstverlening, Regeldrukvermindering en Vergunningen APV

Hoofdfunctie:

 • burgemeester Valkenburg aan de Geul

Nevenfuncties:

 • Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Limburg (onbezoldigd)
 • voorzitter RvT stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs ( LVO) (bezoldigd)
 • lid RvC Vereniging Hendrick de Keyser (onbezoldigd)
 • lid Algemeen Bestuur stichting Limburgs Landschap (onbezoldigd)

drs. C.P.J.L. Vankan

Vankan
contactgegevens en taken drs. C.P.J.L. Vankan
FunctieWethouder
AdresTienschuurstraat 1
6301 DA  Valkenburg
E-mailadresc.vankan@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Waterstaat
 • Openbaar Vervoer/ Mobiliteit/ Parkeerbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Natuur en Landschap
 • Vergunningen WABO
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Facilities/ ICT
 • Groeves
 • Zelfsturing (uitvoering)

Hoofdfunctie:

 • Stafadviseur bij de gemeente Heerlen (3 dagen per week)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid - Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Buitengoed Geul en Maas (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen en Ruimte Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
Politieke partijAlgemeen Belang

mr. drs. C.M.J. Bisschops

Bisschops
contactgegevens en taken mr. drs. C.M.J. Bisschops
FunctieWethouder
E-mailadrescmj.bisschops@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Economie en Toerisme
 • Werkgelegenheid en Participatie (Podium)
 • Retail/Uitstallingenbeleid
 • Evenementen
 • Vergunningen Parkeren en Exploitaties
 • Kunst en Cultuur/Bibliotheek
 • FinanciĆ«n/Subsidies
 • Onderwijs (voortgezet en maatschappelijke stages)
 • Zelfsturing (uitvoering)
Politieke partijCDA

drs. R. Meijers

Meijers
contactgegevens en taken drs. R. Meijers
FunctieWethouder
AdresPlenkertstraat 61
6301 GL  Valkenburg aan de Geul
E-mailadresr.meijers@valkenburg.nl
Taken

Portefeuille:

 • Duurzaamheid/ Milieu/ Afval/ Energie
 • Sport, Gezondheid en Recreatie
 • Accommodaties/ Polfermolen
 • WMO/ Ouderen/ Participatiewet
 • Jeugdzorg/ Jongeren/ Opvang
 • Monumenten
 • Onderwijs (huisvesting, kinderopvang, basisonderwijs)
 • Zelfsturing (uitvoering)

Hoofdfunctie:

 • Manager Capgemini

Nevenfunctie:

 • Vrijwilliger Polfermolen (onbezoldigd)
Politieke partijPGP

L.T. J. M. Bongarts

Bongarts
contactgegevens en taken L.T. J. M. Bongarts
FunctieGemeentesecretaris
AdresBergweide 5
6361 EH  Nuth
E-mailadresl.bongarts@valkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Raadschema

2017

Raad

10 april
29 mei
10 juli
2 oktober
7 november
11 december
 

Sociaal Domein

20 maart
8 mei
19 juni
11 september
20 november
 

SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer)

21 maart
9 mei
20 juni
12 september
21 november

EFTR (Economie FinanciĆ«n Toerisme en Recreatie)

22 maart
10 mei
21 juni
13 september
25 oktober
22 november
 

ABA (Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden)

27 maart
15 mei
26 juni
18 september
27 november