Proces besluitvorming Polfermolen

Tot en met 5 april 2019 kunt u reageren op de gepresenteerde plannen voor de Polfermolen. Daarna is de planning als volgt:

  • 8 mei extra raadscommissievergadering: bespreken output bewonersavonden, reacties op film en kaders voor de aanbesteding.
  • 16 mei: Raadsvergadering: vaststellen output bewonersavonden en reacties op film. Dit dient als input voor de aanbesteding. Tevens het vaststellen van de kaders voor de aanbesteding.
  • Na de zomervakantie vaststellen definitieve uitvraag aan marktpartijen.
  • December 2019 vaststellen uitkomst aanbesteding en gunning.
  • 2020 Uitwerken detailplanning en voorbereiding werkzaamheden
  • Begin 2021 Start werkzaamheden

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.