Werkzaamheden centrumplan 1 - 5 augustus 2016

Dit item is verlopen op 06-08-2016.

Een overzicht met informatie over de werkzaamheden van de komende week.

 • Algemene info werkzaamheden (1 – 5 augustus)
 • Werkzaamheden Aan de Kei (1 -5 augustus)
 • Diverse transporten/kranen ten behoeve van Aan de Kei (1 – 5 augustus)
 • Afbouw rondom Aan de Kei: kabel- en leidingwerk en herinrichting omliggende straten
 • Kabels en leidingen: Ziut spanverlichtingen
 • Werkzaamheden Arcadis (1 – 5 augustus)
 • Herstel ellipsvormige zitbank Dr. Erensstraat (week 34-37)
 • Centrum autoluw sinds maandag 25 juli
 • Ontheffing voor toegang autoluw gebied kan worden aangevraagd (indien u recht hierop heeft)
 • Plaatsen dynamisch verzinkbare paal (DVP)  Louis van der Maesenstraat (week 5 september)
  LET OP: INRIJDEN LOUIS VAN DER MAESENSTRAAT VIA REINALDSTRAAT IS VERBODEN. EEN VERBODSBORD GEEFT DAT AAN. U RIJDT DAN NL. TEGEN HET VERKEER IN. ER ZAL BIJ GECONSTATEERDE OVERTREDING DIRECT HANDHAVEND WORDEN OPGETREDEN.
 • Toezicht en handhaving centrum gedurende bouw/afbouw en verhuizingen
 • Nutswerkzaamheden omgeving Plenkertstraat
 • Wegoversteken nutsbedrijven: Wilhelminalaan en Grendelplein (nacht 6 op 7 september)
 • Start dienstleidingen: vanaf maandag 5 september
 • Afpersen binnenleidingen: bij lekkage is eigenaar verantwoordelijk voor herstel
 • Plan van aanpak huisaansluitingen n.a.v. schouw panden Grendelplein
 • Boringen ten behoeve van archeologie bouwlocaties Croix de Bourgogne + dependances (1 augustus)

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.