Vraag uiterlijk 3 november een standplaats-vergunning voor 2016 aan

In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn locaties aangewezen voor het innemen van standplaatsen.

Standplaatsvergunningen kunnen worden verleend voor onderstaande  locaties:

Vaste locaties

Kern

Maximum aantal

standplaatsen per locatie op eenzelfde moment

Branchebeperking

Walramplein

Valkenburg

1

Gebakken vis en koude viswaren

Burg. Henssingel

Valkenburg

1

Alleen productinformatie

Geulpark (parkeerplaats)

Valkenburg

1

Geen branchebeperking

Ljubljanaplein

Schin op Geul

2

1 x branche groente en fruit

1 x geen branchebeperking

Marktplein

Berg & Terblijt

2

Geen branchebeperking

Via aanvraag standplaatsvergunning kan een aanvraag worden ingediend  t/m 3 november 2015. Wij vragen u om het aanvraagformulier volledig en conform de beleidsregels standplaatsen  2015 in te vullen. De beleidsregels kunt u vinden onder Standplaatsen/Voorwaarden . Voor het indienen van een aanvraag betaalt u € 20,40.

Indien er meerdere aanvragen voor dezelfde locatie zijn, wordt voor de toekenning een lotingsstelsel gehanteerd.  De vergunning wordt dan door loting toegewezen aan een in aanmerking komende gegadigde. Gaat het om een bepaalde branche, dan wordt per branche geloot. De in aanmerking komende gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn. De datum van de loting wordt nog bekend gemaakt.

Een standplaatsvergunning wordt verleend voor ten hoogste 1 kalenderjaar en in loopt in ieder geval  af op 31 december van het betreffende kalenderjaar. De standplaatshouder is verplicht de standplaats persoonlijk in te nemen.

U kunt het aanvraagformulier sturen naar:

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Postbus 998

6300 AZ Valkenburg

Of  mailen naar: e-mail: info@valkenburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.