Verbetering verkeersveiligheid school-thuis routes St. Gerlach en Sibbe

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

De gemeente is bezig met het uitvoeren van maatregelen die de verkeersveiligheid op een tweetal school-thuis routes verbeteren. 

Veel (jonge) fietsers maken gebruik van deze routes. Het doel van de maatregelen is om de fietser een duidelijke plaats op de weg te geven. De maatregelen moeten attentie-verhogend zijn en tevens zorgen voor een lagere rijsnelheid van het autoverkeer.

School-thuis route BS St. Gerlach

Op de rijbaan van de Onderstestraat en een gedeelte van de Geulhemmerweg worden brede suggestiestroken aangelegd in rood asfalt. In het kader van regulier onderhoud wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het trottoir langs de Onderstestraat te vernieuwen.

Verbeteringen school-thuis route BS Heilig Hart te Sibbe

Ook op de rijbaan van de Bemelerweg zijn dezelfde rode fietssuggestiestroken aangebracht. Tevens worden er kantstroken (bermverharding) aangebracht. Op het kruispunt Kenkersweg-Bemelerweg is een geleider aangebracht. Op de onverharde weg Wolfdel wordt het midden van de weg voorzien van een betonsloof om fietsers van en naar Sibbe een verhard alternatief voor de Kenkersweg/ Bemelerweg te bieden.

Waarom deze inrichting?

De nadruk van de aanpassingen ligt op de verbetering van de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemer, de fietser. Er is gekozen voor brede suggestiestroken over de gehele lengte. Deze stroken leggen het accent op de fietser, die een duidelijke plek op de weg krijgt. Ook op gedeeltes met minder beschikbare ruimte is gekozen om geen concessies te doen op de ruimte voor de fietser. Juist op deze plekken is extra aandacht voor de fietser gewenst. Automobilisten zullen soms moeten uitwijken over de suggestiestrook, dit is toegestaan. Op deze plekken is de rijbaan smal. Dit heeft een snelheidsremmend en attentie-verhogend effect. De kantstroken op de Bemelerweg bieden extra uitwijkmogelijkheden en zorgen voor een fietsvriendelijke berm.

De geleider op het kruispunt Bemelerweg-Kenkersweg zorgt voor een veiligere overgang tussen de twee wegen. De ongewenste rechtstand wordt doorbroken met als gevolg een vermindering van de snelheid. Weggebruikers worden nu gedwongen meer rekening met elkaar te houden.

Welke partijen zijn betrokken?

De aanpassingen zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de fietsersbond en het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Tevens is een verkeerskundig adviesbureau ingeschakeld. De uitvoering van de maatregelen is deels gefinancierd met subsidie van de provincie Limburg.

Planning en opening

De asfaltwerkzaamheden zijn voor aanvang van het nieuwe schooljaar gereed. Het aanbrengen van de betonsloof op Wolfdel is in week 35 gereed. Vanwege de uithardingstijd zal deze naar verwachting tot week 39 voor zwaar verkeer gesloten zijn.

Zodra de scholen weer begonnen zijn vindt er een openingsmoment plaats. Gedeputeerde Eric Geurts zal hierbij aanwezig zijn.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.