Tijdelijke veiligheids-maatregelen Meesweg Vilt

Voor schoolgaande jeugd.

Vanaf komend schooljaar is de basisschool in Vilt gesloten. Dit is een jaar eerder dan aanvankelijk gepland. De (meeste) scholieren van Vilt gaan naar de basisschool in Berg. Hierdoor zal de Meesweg intensiever gebruikt worden als school- thuisroute. Daarom wordt de Meesweg veiliger ingericht. Over structurele veiligheidsmaatregelen is de gemeente Valkenburg aan de Geul al enige tijd in overleg met het Kernoverleg Vilt en worden mogelijkheden met de Provincie besproken. Omdat de school nu eerder sluit dan aanvankelijk gepland, worden op korte termijn tijdelijke snelheidsremmende maatregelen getroffen door het aanleggen van twee verkeersdrempels.

Door de verkeersdrempels wordt de Meesweg minder aantrekkelijk als sluiproute voor verkeer van de Rijksweg N590. Daarnaast vermindert dit de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. De gemeente zal ondertussen bekijken welke structurele maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid van deze school-thuisroute permanent te verbeteren.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.