Succesvolle aanpak ‘Ergernissen top 5’ centrum Valkenburg

Doel: veiligheid en leefbaarheid in centrum Valkenburg verbeteren.

De gemeente wil de veiligheid en leefbaarheid in het centrum van Valkenburg verbeteren. Daarom is een plan opgesteld om de meest voorkomende ergernissen aan te pakken. Deze aanpak wordt door de bewoners en ondernemers als zeer positief ervaren. De komende weken wordt deze aanpak dan ook voortgezet.

Ergernissen top 5

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van bewoners van het centrum van Valkenburg die betrekking hebben op veiligheid en leefbaarheid. Aan de hand van deze meldingen is een ‘Ergernissen

Top 5’ samengesteld. Die top 5 ziet er als volgt uit:

  • (Brom)fietsen in het voetgangersgebied
  • Voertuigen zonder ontheffing in het autoluw centrum buiten de venstertijden (van 11 uur tot 7 uur ’s ochtends)
  • Illegaal parkeren in de Halderstraat
  • Illegaal onder de Geulpoort doorrijden
  • Hinderlijk parkeren op de calamiteitenroute

Preventieve aanpak

Het doel is om deze ergernissen preventief en dienstverlenend aan te pakken en overtreders bewust te maken van de ongewenste en onveilige consequenties van hun gedrag. De afgelopen weken zijn medewerkers van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving met deze ergernissen top 5 in het centrum aan de slag gegaan. Niet door direct verbaliserend op te treden, maar door het gesprek aan te gaan en naar oorzaken en oplossingen te zoeken.

(Brom)fietsen in voetgangerszone

(Brom)fietsen in de voetgangerszones kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden, met name voor kinderen. Voetgangers verwachten namelijk geen (brom)fietsen en kijken daar dus niet voor uit. Fietsers en bromfietsers worden aangesproken op hun gedrag en krijgen een waarschuwing.

Voertuigen in centrum zonder ontheffing buiten de venstertijden

Bestuurders die buiten de venstertijden zonder ontheffing in het centrum aanwezig zijn worden aangesproken. Ze worden geïnformeerd over de mogelijkheid om een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. Bij herhaling volgt een officiële laatste waarschuwing. Na deze waarschuwing zal bij geconstateerde herhaling worden overgegaan tot een bekeuring.

Illegaal parkeren Halderstraat

Het illegaal parkeren in de Halderstraat leidt tot grote ergernis bij omwonenden. Bestuurders van voertuigen die illegaal in de Halderstraat parkeren krijgen daarom een waarschuwing en bij herhaling een bekeuring. Zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te parkeren op het Walramplein, Berkelplein en in de ondergrondse parkeergarage.

Illegaal onder Geulpoort doorrijden

Er komen regelmatig meldingen binnen dat voertuigen onder de Geulpoort doorrijden. Dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties. De situatie bij de Geulpoort wordt ook vanuit het gemeentehuis met camerabeelden gemonitord. De boa’s delen hiervoor een waarschuwing uit. Bij herhaling van deze overtreding volgt een bekeuring.

Hinderlijk parkeren op calamiteitenroute

Regelmatig staan er voertuigen hinderlijk geparkeerd op de calamiteitenroute. Zo hinderlijk zelfs dat hulpdiensten amper of niet meer door kunnen rijden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor een veilig en bereikbaar centrum. Overtreders worden hier op aangesproken en gewaarschuwd.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.