Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Stand van zaken Polfermolen project

Aanbesteding beëindigd.

Voor de realisatie van een aangepaste Polfermolen met een sporthal en een zwembad, gecombineerd met woningen, is vorig jaar een aanbestedingsprocedure gestart. Twee bedrijven hebben zich hiervoor ingeschreven.  Met de twee inschrijvers waren drie dialoogrondes gepland, om tot een goede uitwerking van de plannen te kunnen komen. Na de dialoogrondes zouden de bedrijven uitgenodigd worden voor het doen van een formele inschrijving.

Na de eerste dialoogronde heeft één van de bedrijven zich medio oktober 2019 teruggetrokken. De reden was dat zij de financiële kaders en de planning te krap vond.

De tweede partij gaf aan dat men de financiële kaders krap vond, maar niet onhaalbaar. Met deze tweede partij zijn de tweede en derde dialoogronde gevoerd. Tijdens de derde dialoogronde gaf men aan dat de tijd te krap was om een betrouwbare financiële doorrekening te maken. Met name de constructieve en installatietechnische kosten moesten een slag dieper doorgerekend worden. Hiervoor vroeg men 3 maanden extra tijd, tot medio maart 2020.

In februari 2020 berichtte de marktpartij dat een deelnemende partner heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als uitvoerende partner. Deze uitvoerende partner was de partij die de sporthal en het zwembad zou gaan ontwikkelen/realiseren. Door deze situatie is de aanbestedingsprocedure procedureel en juridisch gezien beëindigd.

Het vervolg

Lange termijn

De gemeente staat nu voor de opgave om nieuwe plannen te maken voor het vervolg. Daartoe zijn  een aantal scenario’s opgezet die verder uitgewerkt worden. Verwacht wordt dat in de eerste helft van mei nadere besluitvorming over de verschillende scenario’s kan plaats vinden.

Korte termijn

De financiële taakstelling voor de Polfermolen geldt vanaf 1 januari 2021. In 2021 moet 1,2 miljoen euro op de kosten van de Polfermolen bezuinigd worden. De gemeente brengt de verschillende bezuinigingsmogelijkheden momenteel in beeld. Ook hierover kan in de eerste helft van mei besluitvorming plaats vinden.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.