Sluiting hotel Parkzicht

Dit item is verlopen op 21-01-2013.

Het is een misverstand dat een burgemeester zo maar kan besluiten een hotel voor 6 maanden te sluiten. Hij dient zich strikt te houden aan wettelijke spelregels en procedures.

Zo dient hij betrokkenen schriftelijk te informeren dat hij voornemens is om tot sluiting over te gaan. Zij kunnen reageren met het indienen van een zienswijze. Het indienen van een zienswijze is geen juridische fopspeen. Integendeel. Alle in het geding zijnde belangen moeten worden gewogen. Een rechter zal toetsen of hier zorgvuldig mee is omgegaan.

Deze zorgvuldigheid is door de burgemeester betracht. Vervolgens heeft hij besloten het pand met ingang van 3 januari 2013 voor 6 maanden te sluiten. Desondanks hebben betrokkenen gebruik gemaakt van hun recht om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen. De bal ligt nu bij de rechter. Dit belet ons helaas om nu inhoudelijk op de gemaakte afwegingen in te gaan. Een ding staat vast: de inzet blijft om zo snel mogelijk tot sluiting over te gaan.

Conclusie: de burgemeester kan niet besluiten onmiddellijk tot sluiting over te gaan. Doet hij dat wel, dan kan de gemeente forse schadeclaims tegemoet zien.

Wij merken op dat onze gemeente bekend staat om haar no nonsense beleid op het gebied van handhaving. Nooit tevoren is zo doortastend opgetreden. Op initiatief van de burgemeester is recentelijk het Damoclesbeleid nog fors aangescherpt. Werd voorheen in eerste instantie nog volstaan met een waarschuwing, nu volgt een sluiting van liefst 6 maanden.

Daar komt bij dat er via het strafrechtelijke spoor proces verbaal is opgemaakt en de strafrechter zich dient uit te spreken over een passende geldboete.
De sluiting van een hotel op basis van het Damoclesbeleid is uniek in Nederland. Op dit vlak is nog geen jurisprudentie.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.