Provincie trekt 1,4 miljoen uit voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het geld wordt ingezet voor de aanleg van zo’n 50 ha nieuwe landschapselementen zoals boomgaarden, heggen, graften, holle wegen en poelen.

Daarnaast worden nog dit jaar minstens 20 cultuurhistorische elementen opgeknapt.

De provincies zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de nationale landschappen. De Provincie Limburg organiseerde in 2013 samen met alle stakeholders onder wie de Heuvellandgemeenten, LLTB, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en VVV Zuid-Limburg een brede conferentie waarna een Plan van Aanpak is opgesteld om het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te verfraaien en verbeteren. In dat plan wordt behalve de aanleg van landschapselementen ook voorzien in het verbinden van natuurgebieden en beekdalen, verdere vergroening en investeringen in projecten die de regio extra aantrekkelijk maken voor inwoners en toeristen. Overleg met boeren, burgers, ondernemers en lokale (vrijwilligers)groepen is een integraal onderdeel van het plan. Boeren krijgen een betere, langjarige vergoeding voor landschapsaanleg en -beheer. Door het creëren van een Streekfonds wordt het voor boeren en burgers makkelijker om te investeren in het landschap op eigen grondgebied. En er wordt grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland gezocht.

De kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak in 2015 worden geraamd op 2,8 miljoen euro. Waarvan de helft afkomstig is uit lopende afspraken en projecten die door gemeenten worden uitgevoerd. De resterende 1,4 miljoen willen Gedeputeerde Staten putten uit de begroting voor Natuur en Landschap.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck beschouwt het Limburgse landschap als essentieel voor het leefklimaat- en vestigingsklimaat en de economie. Net als het rijke verenigingsleven, de Bourgondische cultuur, de eeuwenoude tradities en de rijke historie. ”We zijn verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteiten van ons landschap en van de mensen die daarin leven”, aldus Van der Broeck. “Het is in ieders belang om daarin te investeren.”

Het Plan van Aanpak geldt als opstap naar een verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg in de periode 2016-2020 dat later dit jaar in Provinciale Staten aan de orde komt.

Meepraten over toekomst

Op 11 februari organiseert de Provincie Limburg samen met vier organisaties in Zuid-Limburg een avond waar bewoners hun wensen, ideeën en initiatieven in het Nationaal Landschap kwijt kunnen. Met deze ideeën wordt een plan gemaakt voor lokale projecten binnen het zogenoemde Europese LEADER programma, waarvoor ook Europese subsidie beschikbaar is. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum De Borenburg, Furenthula 16, Voerendaal. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Henk Schmitz, per telefoon 06- 21953444 of per e-mail henkschmitz@eijsden-margraten.nl.

 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.