Kwaliteitsslag voor uitstallingen in centrum

Nieuwe regels voor uitstallingen vanaf 1 januari 2017.

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil met een nieuw beleid voor uitstallingen de uitstraling van het centrum verfraaien. In overleg met de ondernemersverenigingen is een duidelijk beleid met heldere voorschriften opgesteld.

Opwaardering straatbeeld

Valkenburg aan de Geul timmert ambitieus aan de weg. De afgelopen jaren is de kwalitatieve uitstraling van het centrum, door grootschalige publieke en private investeringen, fors toegenomen. Naast de fysieke bouwwerkzaamheden werkt de gemeente aan beleid om die kwaliteit te bevorderen en te verstevigen. In het historisch centrum is op basis van het terrasbeleid het straatbeeld kwalitatief opgewaardeerd. Ook het uitstallingenbeleid moet aansluiten op de kwaliteit die Valkenburg momenteel in de openbare ruimte biedt.

Vanaf 1 januari 2017

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente, in constructief overleg met VOC en KHN, sinds juli 2016 gewerkt heeft aan een nieuw uitstallingenbeleid. Het College van B&W heeft inmiddels een besluit genomen en daarmee het nieuwe uitstallingenbeleid vastgesteld. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2017 in. De regels gelden voor de detailhandel in de gehele gemeente en hebben consequenties voor wat ondernemers wel en niet voor hun zaak in de gemeentelijke openbare ruimte mogen neerzetten.

Waarom nieuwe regels?

In het centrum van Valkenburg is er sprake van zeer veel uitstallingen, die door hun aantal en omvang voor een rommelige uitstraling zorgen. Ook is op een aantal locaties de toegankelijkheid en de toegang voor hulpdiensten in het gedrang. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, zijn regels opgesteld om de uitstraling te verbeteren. Bovendien zijn de uitstallingen zonder toestemming geplaatst op gemeentelijk eigendom, zonder dat daarvoor precario wordt afgedragen.

Wat gaat er veranderen?

In het uitstallingenbeleid zijn drie gebieden vastgelegd waar verschillende regels gelden:

  • Gebied nieuwbouw winkelcomplex Aan de Kei: geen uitstallingen of verkoopwaar buiten de winkel toegestaan.
  • Winkelconcentratiegebied exclusief nieuwbouw Aan de Kei: mogelijkheid om twee bloembakken te plaatsen, links en rechts van de toegangsdeur.
  • Horecaconcentratiegebied en de rest van de gemeente: mogelijkheid om uitstallingen en verkoopwaar te plaatsen binnen een vastgestelde maat voor de gevel.

Precario uitstallingen

Voor de uitstallingen die op gemeentelijk eigendom staan, wordt per 1 januari 2017 precario in rekening gebracht. Deze bedragen €42 per m² per jaar. 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.