'Groenplannen' in het Buitengoed Geul en Maas?

Dit item is verlopen op 30-04-2015.

Meld uw groene investering aan.

Buitengoed Geul en Maas is het bijzondere gebied tussen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Deze drie gemeenten en de provincie Limburg hebben een gebiedsvisie opgesteld voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied. De gezamenlijke gebiedsvisie vormt het uitgangspunt voor uitwerking van projecten door landgoedeigenaren, ondernemers, agrariërs, natuur beherende organisaties, buurtorganisaties en bewoners, al dan niet in samenwerking met overige initiatiefnemers voor projecten in een bijzondere omgeving. Door dit brede samenwerkingsverband wordt het Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke leefomgeving voor haar bewoners en gebruikers.

Duurzame ontwikkeling en beheer van natuur, participatie en educatie

Buitengoed Geul & Maas wordt gekenmerkt door rust, ruimte, natuur, prachtige villa’s en kastelen. Een van de doelstellingen is het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van het groen door landbouwers, vrijwilligers, scholieren en andere doelgroepen. Het uiteindelijke streven is duurzaam beheer en aantrekkelijke leefgebieden voor mens en dier. Bij dit alles zijn participatie en educatie belangrijke elementen.

Groen + Groen

Diverse partijen planten in de komende tijd verschillende soorten groen (o.a. bomen, struiken, hoogstambomen, heggen en plukbloemen). Onder het motto Groen + Groen wil de programmaorganisatie impulsgelden uit het programmabudget inzetten om aanplant en duurzaam beheer van groenelementen te stimuleren. Dit betekent dat we u vragen uw groenplannen bij ons te melden. Wij gaan dan samen met een team van deskundigen zoals IKL, Natuurrijk Limburg, IVN en CNME kijken hoe we uw initiatief een extra impuls kunnen geven. Dit doen we door een deel van het plantmateriaal/groenelementen en plantgereedschap beschikbaar te stellen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we hoeveel en welke beplantingssoorten we beschikbaar kunnen stellen. We doen dit in overleg met u als initiatiefnemer. Van u vragen we te zorgen voor een duurzaam beheerplan (voor bomen en hoogstambomen 30 jaar) en een participatieve wijze van aanplant en beheer door inzet van scholieren, vrijwilligers en speciale doelgroepen. Ook over deze aspecten van beheer en participatie denkt het team graag met u mee.

Boomfeestdag door het Buitengoed op 11 maart 2015: eerste stap

Het is de bedoeling dat we op 11 maart de Boomfeestdag op meerdere locaties binnen Buitengoed Geul & Maas vieren doordat aanplant van groen plaatsvindt door eigenaren, scholieren, vrijwilligers etc. Dit vormt tevens de opstap naar zogenaamde ‘gezamenlijke beheer dagen’ in de toekomst.

Aanmelden

Aanmelden van groeninitiatieven voor de Boomfeestdag is mogelijk tot en met 11 januari 2015. Initiatieven waarvoor het niet haalbaar is om deze tijdens de Boomfeestdag uit te voeren, kunnen op andere momenten in 2015 worden uitgevoerd. Initiatieven voor deze tweede tranche moeten uiterlijk 1 mei 2015 bij de programmaorganisatie binnen zijn.

Wilt u in groen investeren in Buitengoed Geul & Maas? Meld uw initiatief dan aan. Naar aanleiding van uw aanmelding neemt de organisatie van BGM contact met u op. Op basis van gestelde criteria (zie inschrijfformulier) worden ingediende initiatieven beoordeeld en wordt bepaald of en welke bijdrage uit de impulsmiddelen gegeven kan worden.

Contactgegevens Buitengoed Geul en Maas

Mirella Wolfs-Partouns
Programmamanager Buitengoed Geul & Maas
06-29477348
Email: buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.