Gevolgen uitspraak Raad van State voor planning Leeuwterrein

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning  geschorst in afwachting van uitspraak.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein zijn  door de voorzieningenrechter van de Raad van State geschorst in afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure.

De gevolgen hiervan voor de planning zijn, voor zover nu mogelijk, in kaart gebracht. Wyckerveste laat alleen nog werkzaamheden uitvoeren en afronden die samenhangen met het borgen van de kwaliteit van het reeds aangebrachte werk en het veiligstellen van de bouwplaats.

Bedoelde werkzaamheden zullen in de weken 17, 18 en 19 (tot 13 mei) worden uitgevoerd. Daarna zal het werk stil komen te liggen in afwachting van een uitspraak in de lopende procedure. De zittingsdatum van de behandeling van de bodemprocedure is vooralsnog niet bekend.

Overige activiteiten op het Leeuwterrein

Op het Leeuwterrein is een depot ingericht door de civiele aannemer die in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan het werk is in de Valkenburgerstraat. Omdat dit geen verband houdt met het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van het Leeuwterrein gaan die werkzaamheden wel door. Dat betekent dat er wel (bouw)activiteit blijft op het Leeuwterrein, alleen vanuit een ander project.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.