Afvalinzameling gaat in 2016 veranderen. (3)

In week 51 vallen de op adres gestelde afvalwijzer en afvalkalender 2016 in uw brievenbus. 

De afvalwijzer en kalender geven u gedetailleerde informatie over de afvalinzameling. Bewaar deze informatie goed.

Dit infobulletin geeft antwoorden op vragen die nu al gesteld worden. We zijn druk bezig met het completeren van onze website om u nog sneller van informatie en antwoorden te kunnen voorzien.

Incontinentiemateriaal en luiers

Incontinentiematerialen en luiers zijn restafval, omdat er nog geen goed en veilig recycle systeem beschikbaar is. We begrijpen dat mensen met kleine kinderen of een incontinentieprobleem, zich afvragen wat te doen met luiers die nu een extra week “opgespaard” moeten worden. We hebben hierbij gekeken naar de ons omringende gemeenten waar twee wekelijks inzamelen van restafval al veel langer gebruikelijk is. Als u op uw eigen terrein geen extra afvalbak voor tijdelijke opslag kunt plaatsen, dan kunt u het materiaal in de witte gemeentelijke afvalzak, gratis naar de milieuparken brengen. Meer informatie over de milieuparken vindt u op www.milieuparkengeulenmaas.nl.

Oud papier en karton

Hoewel er niets verandert aan de inzameling van oud papier en karton, wijzen we toch op de afvalwijzer en –kalender die in week 51 op uw adres wordt bezorgd.  In geval van ophaalproblemen moet u contact opnemen met de inzamelende vereniging. Telefoonnummers staan in de afvalwijzer en dit jaar ook nog in de gemeentegids die u rond Kerstmis ontvangt.

Het valt op dat er een afnemende hoeveelheid papier en karton wordt ingezameld. Dat komt misschien door een toename aan elektronisch verkeer en het gebruik van de nee-nee stikkers. Helaas blijkt dat het ingezamelde materiaal vaker verontreinigd is met vies, nat materiaal en/of etensresten. Let extra goed op het apart houden van papier en karton maar ook op de kwaliteit daarvan. Kijk voor verdere tips op: www.prn.nl/boekenwurm daar staan veel interessante weetjes over het verantwoord scheiden van papier en karton.

Inzameldagen

In principe verandert voor iedereen in 2016 de inzameldag. Door een efficiëntere inzet van voertuigen, kan inzameling van zowel het restafval in de witte zak, het groente- fruit- en tuinafval (GFT) in de emmers en containers maar ook het  plastic, metaal en drankenkartons (PMD) in de Hero-zakken, in een korter tijdsbestek worden uitgevoerd. Dat betekent dat we de het huishoudelijke afval in minder tijd kunnen inzamelen waarmee de almaar stijgende kosten in de hand kunnen worden gehouden.

Vanaf 2016 wordt GFT alleen op dinsdag of donderdag ingezameld. De wekelijkse inzameldag is afhankelijk van uw adres. De thuisbezorgde afvalkalender geeft hierover uitsluitsel.

De inzamel dag voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD) wordt voor de hele gemeente  de vrijdag in de even weken. Ook de PMD inzameling staat duidelijk aangegeven op de afvalkalender die op uw adres wordt bezorgd.

Restafval in de witte zak wordt elke twee weken opgehaald en wel op woensdagen. Welke woensdag u aan de beurt bent is duidelijk aangegeven op de afvalkalender die in week 51 bij u in de bus valt.

Houdt de diverse media goed in gaten want we zullen de komende weken regelmatig informatie over de afvalinzameling geven.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.